احسان عباسی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احسان عباسی

محل سکونت: چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کارگاه شرکت پیمان مکان جنوب 1391/9 - 1393/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 14.00
آزاد شهرکرد 1392 - 1393