حسین طرفی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین طرفی

محل سکونت: خوزستان - اهوازسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر ومدرس آموطشگاه فنون انفورماتیک اندیشه 1393/7 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی فناوری اطلاعات فناوری واطلاعات
– کارشناسی – معدل: 14.38
پیام نور 1389 - 1392