علی زارع

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی زارع

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم تغذیه تغذیه
– کارشناسی – معدل: 17.42
علوم پزشکی زاهدان 1389 - 1393