مهدی ابراهیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی ابراهیمی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار شرکت حسابداری فراپویش 1389/5 - 1391/1
حسابدار شرکت افاق سیر 1392/9 - 1393/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری کلیه رشته ها
– کارشناسی – معدل: 14.11
دانشگاه ازاد گلپایگان 1384 - 1390