سعید میرنجاتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید میرنجاتی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیرعامل KTI 1389/9 - 1394/5
مدیر رضایت مشتری(کنترل و تضمین کیفیت) مادیران(SHARP,LG,..) 1386/12 - 1389/9
مدیر کنترل و تضمین کیفیت افزارآزما 1385/12 - 1386/12
سرپرست R&D کیاتل 1380/6 - 1383/9
ناظر شرکت های دانش بنیان صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری 1394/06 - تاکنون

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
الکترونیک الکترونیک
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.00
صنعتی شریف 1380 - 1383