سجاد خانلرخانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سجاد خانلرخانی

محل سکونت: تهران - ورامین

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی کاربردی
– کارشناسی – معدل: 13.73
واحد شهرری 1389 - 1393