بهنام شکریان فردرواسجان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بهنام شکریان فردرواسجان

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی صنایع شیمیایی
– کارشناسی – معدل: 17.80
دانشگاه آزاد واحد تبریز 1387 - 1390