ابراهیم اسدپور قندعلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ابراهیم اسدپور قندعلی

محل سکونت: خوزستان - مسجد سلیمان

جنسیت: مرد