مرضیه احمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرضیه احمدی

محل سکونت: هرمزگان - بندر کنگسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کمک حسابدار و صندوق دار زرافشان جنوب 1389/2 - 1390/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کشاورزی ژنتیک و اصلاح نژاد دام
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.63
امام خمینی 1391 - 1393
مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی
– کارشناسی – معدل: 13.63
نمی دانم 1386 - 1390