مرضیه محرمخانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرضیه محرمخانی

محل سکونت: زنجان - ابهر

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
برنامه نویس رویین افزار رایانه 1392/2 - 1393/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی ارشد – معدل: 19.14
زنجان 1390 - 1392