سید محمد میرباذل

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید محمد میرباذل

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار AutoCad
نرم افزار Catia
نرم افزار Microsoft Excel
نرم افزار Microsoft Powerpoint
نرم افزار Microsoft Word
نرم افزار رویت

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس مکانیک تابان شهر 1394/5 - 1396/1
کارشناس مکانیک الماس درخشان عرش 1391/12 - 1394/5
کارشناس مکانیک آکام سازان آیین 1389/12 - 1391/12