مرضیه بزرگ خو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرضیه بزرگ خو

محل سکونت: البرز - نظرآباد

جنسیت: زن