سيمين زنجاني

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سيمين زنجاني

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر بازرگانی شركت ايستا سوپاپ 1388/4 - 1393/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
كامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 16.04
ازاد 1385 - 1391