نسیم اکبری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نسیم اکبری

محل سکونت: مازندران - رامسر

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 14.48
طبرستان 1386 - 1390
مدیریت فناوری اطلاعات
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.22
نیما 1392 - 1393