سید عباس ارحام نمازی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید عباس ارحام نمازی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
استاد دانشگاه آزاد ساوه 1391/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک ساخت و تولید
– کارشناسی – معدل: 14.85
امیرکبیر 1384 - 1388
مکانیک ساخت و تولید
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.43
خواجه نصیر 1389 - 1391