مينا فرهادي

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مينا فرهادي

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
كشاورزی علفهای هرز
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.30
علوم تحقيقات 1389 - 1394