ساناز سالاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ساناز سالاری

محل سکونت: هرمزگان - بندر عباس

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طراحی نقشه ساختمانی دفترفنی مهندسی 1393/6 - 1394/6