حمیدرضا گودرزی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمیدرضا گودرزی

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
اپراتور خطوط مونتاز شرکت زاگرس خودرو 1393/5 - 1393/11
بازاریاب شرکت شاهسوند 1394/5 - 1394/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
گرافیک
– دیپلم – معدل: 14.91
1384 - 1386