میثم داراب

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: میثم داراب

محل سکونت: اصفهان - شهرضا

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ناظر طرح های عمرانی فرمانداری شهرضا 1385/11 -
تکنسین دارو داروخانه 1387/1 - 1387/9
مدیر فروش مدیر عامل مدیر کنتر کیفیت تکنیک شهرضا 1389/7 - 1392/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک ساخت تولید
– کارشناسی – معدل: 17.01
علمی کاربردی 1390 - 1392
نقشه کشی عمومی
– کاردانی – معدل: 15.00
اشاهین شهر 1383 - 1386
نقشه کشی
– دیپلم – معدل: 15.01
1380 - 1383