عدالت شکوری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عدالت شکوری

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 14.36
نوین اردبیل 1389 - 1391