جاذبه بستانی بنایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جاذبه بستانی بنایی

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فروش دفتر مرکزی پاتریس موبایل 1390/9 - 1393/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زراعت زراعت
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.95
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول 1390 - 1392