حمزه لطفعلی نژاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمزه لطفعلی نژاد

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد