محمود بیاتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمود بیاتی

محل سکونت: همدان - همدان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین کارگاه شرکت امتداد راه سینا 1393/2 - 1393/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 13.50
دانشگاه مهر اراک 1390 - 1392