ایلار ابوذرخانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ایلار ابوذرخانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک ساخت و تولید
– کارشناسی – معدل: 14.00
دانشگاه سمنان 1390 - 1394