حبیب بخشی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حبیب بخشی

محل سکونت: بوشهر - برازجان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی علوم باغبانی
– کارشناسی – معدل: 15.08
خلیج فارس 1390 - 1394