ایمان قاسم آبادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ایمان قاسم آبادی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک نیروگاه
– کارشناسی – معدل: 16.78
پردیس فنی مهندسی شهید بهشتی 1388 - 1392