مجتبی لطیفی پیربستی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجتبی لطیفی پیربستی

محل سکونت: گیلان - رشتسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابرس موسسه حسابرسي آگاه نگر 1391/9 - 1392/11
حسابدار ارشد شركت ساختماني ساحل نقش 1392/10 - 1393/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری فنی
– کاردانی – معدل: 18.38
شهيد چمران رشت 1383 - 1384
حسابداری فنی
– کارشناسی – معدل: 17.91
مهر آستان 1385 - 1387