نیما آذرکیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نیما آذرکیان

محل سکونت: خوزستان - مسجد سلیمان