حسین کوهساردیلمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین کوهساردیلمی

محل سکونت: گلستان - علی آبادسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
آزاد شرکت آبکاری الومینیوم 1386/12 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
itتجارت تجارت الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 14.30
علمی کاربردی 1391 - 1393