فاطمه رنجبری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه رنجبری

محل سکونت: اصفهان - شاهین شهرسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس ابزار دقیق شرکت ابرون الکترونیک سپاهان 1393/8 - 1393/10
بخش تولید شرکت روژان الکترونیک 1392/3 - 1392/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی برق کنترل
– کارشناسی – معدل: 16.75
خمینی شهر 1388 - 1392