مهدی دوستدار صنایع

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی دوستدار صنایع

محل سکونت: گیلان - لاهیجان
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی عمران آب
– کارشناسی – معدل: 17.70
اندیشمند 1391 - 1393