رضوانه فرازیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضوانه فرازیان

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
صندوقدار شیرین عسل 1390/7 - 1393/6
فروشنده لوازم تحریر کلبه دانش آموز 1385/10 - 1388/8
منشی, تایپیست موسسه فرهنگی مهر شرق 1390/1 - 1390/6