اسماعیل مقدم

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اسماعیل مقدم

محل سکونت: کرمان - کرمان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک سیالات
– کارشناسی – معدل: 15.33
کرمان 1387 - 1390