میثم شرفی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: میثم شرفی

محل سکونت: کرمانشاه - کرمانشاه

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیربخش کنترل کیفیت قرارگاه سازندگی خاتم-موسسه بعثت 1388/6 -
بازرس فنی شرکت بازرسی فنی ومهندسی ایکا 1391/9 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مواد خوردگی وحفاظت مواد
– کارشناسی ارشد – معدل: 14.49
نجف آباد 1388 - 1391
مهندسی مواد متالورژی استخراجی
– کارشناسی – معدل: 14.76
آزاد نجف آباد 1381 - 1385