خدیجه محمودآبادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: خدیجه محمودآبادی

محل سکونت: تهران - اسلامشهر

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حقوق قضایی
– کارشناسی – معدل: 13.49
پیام نور پرند 1385 - 1390