بهنوش بهشتی برومند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بهنوش بهشتی برومند

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس کنترل پروژه آریا رازی 1391/11 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع تحلیل سیستم
– کارشناسی – معدل: 15.04
آزاد همدان 1387 - 1391