پیام طاهری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پیام طاهری

محل سکونت: قزوین - تاکستان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر قسمت امنیت و اپن سورس پردازه صنعت باران 1390/1 - 1392/10