مرضیه چهاردولی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرضیه چهاردولی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند اداری و آموزشی کانون قلمچی 1388/5 - 1391/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم تربیتی اموزش و بهسازی منابع انسانی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.27
دانشگاه تبریز 1391 - 1393
علوم تربیتی مدیریت و برنامه ریزی اموزشی
– کارشناسی – معدل: 15.44
دانشگاه بوعلی سینا 1385 - 1388