مجتبی بلاغی اینالو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجتبی بلاغی اینالو

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی مهندسی شیمی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.00
دانشگاه شهرضا 1390 - 1393
مهندسی شیمی پالایش
– کارشناسی – معدل: 14.96
دانشگاه شیراز 1382 - 1387