علی افشار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی افشار

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر فنی و مسئول شبکه مرکز معاینه مرکز معاینه فنی خودرو 1389/12 - 1392/6
کارمند بنیاد شهید_(1سال 1387/12 - 1388/12
مسئول دفتر مدیر عامل TAK DATA شرکت 1386/12 - 1387/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کامپیتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 15.00
امیر المومنین 1384 - 1386
کامپیتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 15.00
قریب 1381 - 1383