سید امیر علی موسوی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید امیر علی موسوی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
Sql Server
نرم افزار Microsoft Word
مهارت شبکه
نرم افزار Microsoft Excel
نرم افزار Microsoft Powerpoint
کار با اینترنت
کد نویسی CSS
کد نویسی HTML
MCSA MICROSFT
MCSA
برنامه نویسی C#

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند اداری linux 1388/1 - 1393/3
کارشناس پشتیبانی شهرنوین 1394/4 - 1394/12
مدیر IT شهرنوین 1394/4 - 1394/12
مدرس مدرس کامپیوتر 1386/4 - 1394/11
مدرس مدرس کنکور و دانشگاه 1389/1 - 1394/9
it - helpdesk vada software 1395/8 -
it - helpdesk vada software 1395/8 - 1396/3
IT , HELPDESK شرکت وادا 1395/8 - 1396/3
IT , HELPDESK شرکت وادا 1395/8 - 1396/3
IT , HELPDESK شرکت وادا 1395/8 - 1396/3
پشتیبان فنی شرکت وادا 1395/8 - 1396/3
پشتیبان فنی شرکت وادا 1395/8 - 1396/3
پشتیبان فنی شرکت وادا 1395/8 - 1396/3
کارشناس پشتیبان فنی شرکت وادا 1395/8 - 1396/3
کارشناس پشتیبان فنی شرکت وادا 1395/8 - 1396/3
کارشناس پشتیبان فنی شرکت وادا 1395/8 - 1396/3
کارشناس پشتیبان فنی شرکت وادا 1395/8 - 1396/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مواد متالوژی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 14.00
علوم تحقیقات 1384 - 1389