فرزان فهیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرزان فهیمی

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس عمران فرمانداری 1391/5 - 1392/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کاردانی – معدل: 17.09
شیراز 1385 - 1388
عمران ساختمان
– کارشناسی – معدل: 13.21
امام علی (ع) 1388 - 1390
عمران سازه
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
شیراز 1392 - 1394