توحید نژادرحیم

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: توحید نژادرحیم

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کارگاه جوشکاری شرکت PCK 1382/9 - 1383/1
سرپرست کارگاه جوشکاری شرکت ماهدشت 1383/3 - 1383/9
کارشناس و بازرس فنی مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران 1383/9 - 1384/12
کارشناس و بازرس فنی شرکت پارس ماشین جوش 1383/3 - 1385/3
مدیر کنترل کیفیت شرکت مهندسی فیروزا 1385/1 - 1389/6
مدیر کارخانه شرکت اشتاب 1389/6 - 1390/8
مدیر کارخانه شرکت فرابر صنعت 1390/8 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی تکنولوژی جوشکاری مواد
– کارشناسی – معدل: 14.00
علمی کاربردی 1387 - 1389