هادی نجفی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: هادی نجفی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مرد