حجت صفایی فر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حجت صفایی فر

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تدارکات کارپرداز(تدارکات )درموسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی 1393/1 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق
– دیپلم – معدل: 14.56
1388 - 1390