سید محمد قریشی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید محمد قریشی

محل سکونت: مازندران - کیا کلا

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
اپراتور پیشرو پلیمر طبرستان 1393/4 - 1394/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 13.95
ازاد واحد ساری 1388 - 1392