فاطمه حاتمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه حاتمی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عربی زبان
– کارشناسی – معدل: 0.00
بهشتی 1393 - 1397