زینب منصوری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زینب منصوری

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق مخابرات
– کاردانی – معدل: 15.81
ازاد واحد خرم اباد 1385 - 1387
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 15.64
ازاد واحد خرم اباد 1389 - 1392