مسعود حسینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مسعود حسینی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مرد