محمد جعفری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد جعفری

محل سکونت: مازندران - ساری

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نماینده قصرسازان الماس 1392/2 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.11
صنعتی نوشیروانی بابل 1388 - 1393